Nieuwe school en familiehuizen 2021

We gaan enkele nieuwe uitdagingen aan, ik zet ze hieronder even op een rijtje:
– We bouwen een kleuter en lagere school in een gemeenschap voor 300 kinderen.
– We bouwen drie woonblokken voor telkens twintig alleenstaande kinderen die samenwonen met een moeder of vaderfiguur.
Zij kunnen ook terecht in onze nieuwe school.
– We bouwen een doorschuif huis voor oudere kinderen die we voorbereiden op hun integratie en die we verder begeleiden bij hun hogere studies.
– We voorzien klein hospitaal.
– Verder ontwikkelen we hier een volledig landbouwproject met koeien, kippen, varkens, geiten en gewassen.
Dit alles zal instaan voor eigen onderhoud waar we via een verkoopcentrum, aangevuld met een bakkerij, alle producten van de boerderij verkopen.