Kenia – Our Lady of Hope Children’s Home – Project

“Our Lady of Hope Children’s Home”. (Kenia)

Eric Seynaeve

Stichter vzw ITENIA (België) in 2007.

Projectleider in Kenia voor vzw CAPRIOOLKINDEREN (België)

en ITENIA (België).

Als projectleider van ITENIA in Kenya, hebben wij gedurende jaren indirect en nu direct samengewerkt om de grote noden van verstoten en gehandicapte kinderen ietwat te lenigen.

Met vallen en opstaan, zorgen de zuster en een aantal van haar medezusters voor een 50-tal wezen, jongens en meisjes, in een schamel “tehuis”, in Eldoret (Kenya).

Dit bijna onmenselijk onderkomen, zoals hierna beschreven door Sister Josphine, draagt de naam “Our Lady of Hope Children’s Home”.

Ik kan alleen maar bevestigen dat wat zij ons vertelt, harde werkelijkheid is.

vzw CAPRIOOLKINDEREN en ITENIA hebben verleden jaar hier al financieel in de bres gesprongen “een helpende hand” aanreiken voor het opstarten van een eenvoudige boerderij, “het helpen betalen” van schoolgelden voor ongeveer 50 weeskinderen… (Bijdrage was +/- 8.000,- euro).

Als een donderslag bij heldere hemel, kwam begin dit jaar het slechte nieuws = het home moet verdwijnen, omdat de eigenaar andere plannen heeft.

Aanvang van afbraak en bouwwerken zal volgend jaar, januari 2019, plaats vinden…

Radeloosheid en paniek hebben de Congregatie gedurende weken in de ban gehouden… Vooral, waar naartoe met al die hulpeloze, onschuldige weeskinderen?

“Wanneer de nood het grootst is, is de redding nabij”. … .Een onverwacht telefoontje van een welgestelde en vroegere vriendin van Sister Josphine, meldde dat de zuster eigenares zou worden van een mooi stuk bouwgrond, 2 hectaren groot, voor de prijs van 0,000 Kenyan Shillings! Gratis dus…

Alle problemen opgelost?

Zeker niet… Maar, de start voor nieuwe gedreven inzet, voor gedurfde aanpak, voor eventuele eenvoudige basis-oplossingen voor 50 wezen, die bijna op straat stonden, is aangebroken.

In Kenya, vooral in de streek van Eldoret, dank zij sponsering via vzw Itenia en vzw Caprioolkinderen, heb ik mij gedurende 10 jaar mogen inzetten om een menselijker bestaan aan te reiken aan gehandicapte en hulpeloze kinderen.

Hier vallen zij uit de boot. ; er zijn weinig of geen sociale voorzieningen van regeringswege.

Dank zij de vele mensen van “goeden wille” en met het hart op de juiste plaats, hebben wij vele kleine sukkelaars een beter leven bezorgd.

Beste Mensen, ik ben geen pilarenbijter. Toch vind ik het waar gebeurde verhaal van Sister Josphine

“wonderbaarlijk”. Haar project – voorstel is gebaseerd op een lange termijn visie.

De gratis bouwgrond is een stevig fundament, een Godsgeschenk, dat op het juiste moment zo maar gekomen is, en waaraan niet kan voorbij gegaan worden.

Met uw en mijn steun, met mijn inzet gebaseerd op bekwame medewerkers rondom mij, zou ik graag van het hierbij gevoegd Projectvoorstel een realiteit maken.

Bedankt.

Hoogachtend

Eric Seynaeve