Eindejaar 2021

20 jaar caprioolkinderen, een NGO die begon in 2002 met een circusschooltje voor rioolkinderen in Ethiopië. Vandaar de naam caprioolkinderen.

2021 was voor caprioolkinderen een jaar met een dubbel gevoel. Ethiopië volop in oorlog. Het land wordt in de verdoemenis gebracht door mensen die zich focussen op macht zonder oog voor de mensen die proberen te overleven. Gedurende deze 20 jaar mochten we in Ethiopië duizenden kinderen begeleiden in hun studies. Studies die hen een kans geven op een beter leven.

We blijven ook in deze moeilijke periode verder werken en het team van Nigisti (algemeen verantwoordelijke Ethiopië) ondersteunen. Wij blijven werken om mensen die ene kans te geven om een beter leven uit te bouwen.

Sinds 10 jaar zijn we ook actief in Kenia. Door de oorlog in Ethiopië focussen wij ons momenteel meer op Kenia. In tegenstelling van wat ik dacht is de concentratie straatkinderen en alleenstaande moeders in de sloppenwijken gigantisch. In sommige sloppen leven meer dan een miljoen mensen op elkaar gepakt.

We brachten in Kenia 8 plaatselijke organisaties samen die onder onze koepel werken aan dezelfde doelstelling ‘onderwijs voor kinderen’. De nieuwe organisatie noemt INUKA (rijs op). Samen met de gekende organisatie ‘mobile school’ uit Leuven bouwen we een heel plan uit. Een plan dat ten gronde iets kan veranderen aan de situatie van honderden kinderen. Het wordt heel grondig gedaan. 

Er komen intensieve opleidingen aan te pas om ons team van 6 professionele medewerkers klaar te stomen. Vanaf 2022 zullen ze jaarlijks honderden straatkinderen, die in de sloppen overleven, de mogelijkheid geven om te ontdekken wat een rijdende straatschool is. Op deze manier willen we kinderen die geïnteresseerd zijn in onderwijs ondersteunen en een kans bieden om naar het gewone onderwijs te gaan. Via ons plan 1 euro per dag voor één kind (365 euro per jaar) willen we kinderen de kans geven om naar school te gaan. De meeste kinderen zijn alleen of weeskind en een goede opvolging is belangrijk. Ons enthousiast team volgt hen gedurende het hele jaar op. Zij houden contact met de scholen en ondertussen wordt er gezocht naar familiebanden om hen te herenigen. 

Met de nieuwe strategie willen we ons vooral richten naar jongere kinderen om hen een kans te geven om een beter leven op te bouwen en hen te ondersteunen in hun overlevingspoging.

Daarnaast begeleiden wij ook alleenstaande moeders in hun leven, we reiken hen hulpmiddelen aan om oplossingen te vinden in hun leven. Wij organiseren opleidingen zodat zij een klein handeltje kunnen opzetten. Wij organiseren gezinsplanning en ook een kindercrèche geeft hun de gelegenheid om te gaan werken terwijl hun kinderen in ons project worden opgevangen.

Verder richten we centra op in Eldoret en Kitali waar straatkinderen en alleenstaande moeders terecht kunnen. Ook in Nairobi wordt een centrum gebouwd onder leiding van sister Lucy, ook daar kunnen straatkinderen en alleenstaande moeders terecht met hun problemen. Men zal er éénmaal per week een maaltijd kunnen krijgen. Ook zal er regelmatig een dokter aanwezig zijn, ze kunnen er deftige kledij bekomen, er zal een mogelijkheid zijn om zich te wassen en er zal zelfs op regelmatige tijdstippen een kapster langskomen.

Verder wordt onze bijstand verleend aan de projecten ‘ Kobil-home ‘(kinderen met een beperking) en ‘school for deaf’ dat nog steeds wordt opgevolgd door Eric Seynaeve.

De volledige verantwoordelijkheid wordt gedragen door lokale mensen. Bernadette Mecha heeft de eindverantwoordelijkheid over alle projecten in Kenia.

Onze wereld is niet zo goed verdeeld in welvaart. Wij kunnen kiezen om er iets aan te veranderen.  Met jullie steun kan dit.  Onze organisatie caprioolkinderen werkt ondertussen al 20 jaar zonder werkingskosten. Iedere euro die gestort wordt gaat integraal naar onze projecten. Verzekeringen De Nil draagt alle werkingskosten. Dank u wel voor uw steun. Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. Storten kan op rekening van VZW Caprioolkinderen BE52 0688 9640 4309

Hartelijk aanbevolen en fijne eindejaar dagen.

Eddy De Nil voor caprioolkinderen.