Caprioolkinderen

 

Welkom op de website van VZW CAPRIOOLKINDEREN

 P1080149 2.jpg

Vzw Caprioolkinderen staat voor ontwikkelingswerk in Ethiopië!        stempel 4depijler groen groot    

We zijn reeds 15 jaar (sinds eind 2002) actief in Ethiopië. Een overzicht van 15 jaar Caprioolkinderen en de verschillende acties en projecten kan je HIER vinden.

 Naast Caprioolkinderen starten we ook nieuwe projecten op.
 


 
 

  

                      BANNER_IK_WIL_STEUNEN_2_jpeg 


BANNER_RUTH_FILMPJE_Jpeg

 


Waarom Caprioolkinderen ?

groepsfoto

Caprioolkinderen...

Onze wereld leeft in twee uitersten. Eén derde van de wereld is rijk, en ziet hoe zij zich kunnen verbeteren. Welkom
Twee derden van de wereld is arm, hun doel is menswaardig leven of soms ook overleven.
Onze wereld is een "open wereld". Daarmee bedoel ik, iedereen en alles is zichtbaar en bereikbaar. Dit mocht ik ervaren toen ik in 2003 voor het eerst in Ethiopië was. Toen ik in de krottenwijken liep, hoorde ik het lawaai van een TV. Bij nader inzicht was het programma "Dallas" op antenne. Het wekelijkse feuilleton dat begin de jaren ‘80 bij ons op tv was. Een programma, die ons een totaal verkeerd beeld gaf van onze maatschappij. Je zag er niemand in werken en alles draaide rond luxe en consumeren. En toch werd ons dit als het ware leven voorgesteld. Miljoenen mensen volgden wekelijks deze soap.

Stel je moet overleven en je ziet dit op tv. Toen begreep ik dat mensen van ginds, die niets hebben en niets te verliezen hebben, kruipen om in dit rijke westen te geraken.
Stel je bent ginds geboren en leeft in oorlog of in doffe ellende hoe zou je zelf reageren.
De vluchtelingenstroom is hiervan het beste bewijs. Denk maar aan de hongerstakers. We kunnen ze niet tegen houden zelfs niet met torenhoge muren, want iemand die niets te verliezen heeft zal daar zelfs over kruipen.
Ik ben zeker niet voor hongerstakingen, maar ik kan het wel begrijpen als je in de krotten wijken hebt rond gelopen.

WE KUNNEN ALLEEN PROBEREN OM ONZE AARDE EN WERELD LEEFBAAR TE MAKEN VOOR IEDEREEN. EEN BEETJE HERVERDELEN, EN ONZE WERELD KAN ER GANS ANDERS UITZIEN. IK WIL MIJ ZELFS NIET UITSPREKEN OVER FOUTEN EN RECHTEN, NEEN IK WIL MIJN KLEIN STEENTJE BIJDRAGEN AAN DIE NIEUWE WERELD, IK WIL ANDERE MENSEN EEN BEETJE AANMOEDIGEN OM DIT OOK TE DOEN.

Volgens de laatste berichten leven er in 2008 nog ongeveer 925 miljoen mensen ondervoed. Dat zijn er 75 miljoen meer dan in 2006...
Ieder jaar sterven meer dan 9 miljoen kinderen door ondervoeding voor hun 5de jaar, de helft hiervan voor het einde van hun eerste levensjaar.
Wij zijn nog ver weg van de millenniumdoelstellingen 2015. De keuze is aan ons.

 

facebookFACEBOOK
sluit je aan bij de Caprioolkinderenvrienden